x

*
Association

NVPB

nvpb@nvpb.org | www.nvpb.org/
GM 's-Gravenhage, Netherlands

De brancheorganisatie voor kwaliteit in plaagdiermanagement

De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement bedrijven (NVPB) behartigt de belangen van bedrijven, die zich beroepsmatig bezighouden met de wering en/of bestrijding van plaagdieren. Onze leden voeren de wering en/of bestrijding uit en zij ontwikkelen en distribueren de hiervoor benodigde producten en kennis. Wij vertegenwoordigen zowel particuliere als (semi-)overheidsbedrijven, die diensten verrichten of producten verkopen op het gebied van plaagdiermanagement en curatieve houtbescherming. Onze leden vertegenwoordigen (met elkaar) zo'n 90% van de Nederlandse markt.


Wat doen wij?

De NVPB behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zo zijn wij een gesprekspartner voor de overheid en andere belanghebbende organisaties en instanties op het gebied van plaagdieren, biociden veiligheid, gezondheid en milieu. Er zijn diverse formele en informele contacten met vertegenwoordigers van onder meer de Ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ), de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), alsook het College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb). Daarnaast zijn wij lid van CEPA, de Confederation of European Pest Control Associations.

http://www.nvpb.org/

Email

nvpb@nvpb.org

Phone

+31 (0)70 750 31 11

Address

Postbus 80523
2508 GM 's-Gravenhage

Join The Conversation

  1. Make new Friends
  2. Talk about pest control and more
  3. It's quick to sign up & it's free
Join for free
Most Recent Posts
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
8
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
9
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
11
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Termites
  Views
6
 
Most Recent Threads
RE: Bed Bug Detector
in Forum help and suggestions
  Views
65346
Clothes moth larvae near a ruler and the damage they do
in Photo Gallery
  Views
10331
Gasses Trapped In Matress Cover?
in Insects
  Views
7694
Safety Tips for Pest Control
in Pest News
  Views
5783
 
Most Recent Users
Prompt Action Pest Control
5/25/2017 6:09:01 AM
 
Daniel Adams
5/25/2017 6:08:47 AM
 
Sheriff Tashir
5/24/2017 3:04:26 PM
 
Ram
5/24/2017 2:46:15 PM
 
See all benefits »

Exclusive

Sections for Pest Control Professionals

  • Scientific Articles
  • Professionals community
  • Professionals Forum
  • Professional Products
  • Research & Development
  • Manufacturers & Distributors
  • Experts
Not a member - Join for free!
Poll
There aren't any poll right now.
Pub